Om Act-Fact Copenhagen

Act-Fact Copenhagen er dannet i 2017 som et svar på behovet for at uddanne professionelle, der kan agere på nye måder i mellemrummet mellem på den ene side teater-, kunst- og kulturinstitutionerne og på den anden side uddannelsesinstitutionerne og de pædagogiske institutioner. Det er i disse mellemrum, at meget af det nye og interessante sker. Det er på tværs, det nye og interessante sker – på tværs af kunstarterne, på tværs af institutionerne, på tværs af uddannelserne ...!

At kunne agere i mellemrummene kræver, at man kan være professionel i begge rum. Man må beherske teater-, kunst- og kulturverdenen og de logikker, der er i spil hér – samtidig skal man være fortrolig med de diskurser, der driver uddannelsesverdenen og den pædagogiske verden.

Act-Fact Copenhagen bygger på mange års praktisk erfaring, udvikling og forskning i mellemrum mellem scenekunst, pædagogik og formidling. Uddannelsen i Teater · Performance · Pædagogik er en udvikling af Masteruddannelsen i teaterpædagogik fra Universität der Künste Berlin, der fra 2008-2016 har været udbudt i Danmark og Sverige.

Den pædagogiske og kunstneriske ledelse i Act-Fact Copenhagen varetages af Charlotte Fogh og Jan Fogt.

Charlotte er cand.pæd. i kunst- og teaterpædagogik, hun har desuden en baggrund som skuespiller i dansk børne- og ungdomsteater samt mange års erfaring som underviser og udvikler inden for drama-, teater-, performance- og kunstpædagogik. Charlotte har bl.a. undervist på Den pædagogiske diplomuddannelse i drama og Masteruddannelsen i teaterpædagogik, Universität der Künste Berlin/Professionshøjskolen Metropol og er en af hovedunderviserne på Teater · Performance · Pædagogik. Charlotte har stor erfaring med rådgivning og udvikling af særlige, skræddersyede kurser og forløb.

Jan er mag.art. i nordisk litteratur med specialisering i dramaturgi og har desuden en baggrund som instruktør, dramatiker, oversætter og underviser inden for teater- og skuespilteknik. Jan har bl.a. været uddannelsesansvarlig og undervist på Masteruddannelsen i teaterpædagogik, Universität der Künste Berlin/Professionshøjskolen Metropol.

Den administrative og forretningsmæssige ledelse varetages af Søren Hedegaard. Søren har en PD i ledelse og har årelang erfaring som leder inden for uddannelsesområdet.

Undervisere og samarbejdspartnere

Som undervisere på Teater · Performance · Pædagogik og de øvrige kurser kan du ud over Act-Facts egne undervisere møde mennesker med særlige kvalifikationer fra det akademiske miljø, teater- og performanceteaterscenen, de professionelle teaterpædagogiske miljøer og vores samarbejdspartnere i øvrigt.

Her nogle eksempler på den række af fremragende teater- og performancekunstnere, koreografer, teaterledere og teaterpædagoger, som vi samarbejder med:

"Vi gør, hvad der passer os.

Vi giver aldrig op ...!

Resten vil snarest

muligt

blive uddybet."

Act-Fact Copenhagen

Charlotte Fogh

Jan Fogt

Søren Hedegaard

Helena Aviaja Eley, pædagog, master i teaterpædagogik, C:NTACT.

Erik Pold, performer, koreorgraf, teater- og performaneinstruktør.

Haakon Magnusson, scenograf, Master i teaterpædagogik.

Ditte Maria Bjerg, instruktør, kunstnerisk leder, Global Stories.

Henrik Hartmann, kunstnerisk leder, C:NTACT.

Kasper Ravnhøj, danser, koreograf, kunstnerisk leder, Mute Comp.

Kirsten Dehlholm, instruktør, kunstnerisk leder, Hotel Pro Forma.

Mette Wolf Iversen, dramaturg, teaterchef, Nørrebro Teater.

Sine Sværdborg, lærer, master i teaterpædagogik, ZeBu og Aktør.

Nanna Bøndergaard Butters, Projektmedarbejder på Zebu, Prisme-projektet, Master i teaterpædagogik.

Kristian Skjærlund, lektor på Københavns Professionshøjskole, indehaver af Improvisator, Master i teaterpædagogik.

Pernille Nedergaard Haugesen, Performer, leder af Scene N, Master i teaterpædagogik.

Samarbejdsinstitutioner

Uddannelsen i Teater · Performance · Pædagogik udbydes i et samarbejde mellem Act-Fact Copenhagen og en række institutioner med særlige kompetencer og interesser inden for kunstnerisk forskning og fornyelse, publikumsudvikling, æstetiske læreprocesser, teaterformidling, kulturskabelse og socialt entreprenørskab:

Act-Fact løser faktisk opgaver ude i verden, her er nogle eksempler ...

 

Teater- og dramapædagogiske projekter

Tårnby Bibliotek arrangerer årligt i samarbejde med forskellige foreninger en Kulturbazar. I 2017 var det også en teaterforestilling. Her skabte Charlotte et teater-/sprogprojekt med Sprogskolens Ungehold. Forestillingen fremstod som en collage af kropslige, visuelle og verbalsproglige personlige fortællinger om eksistentielle og almenmenneskelige temaer.

 

 

Undervisning

I sommeren 2018 drog Charlotte til Kina for at undervise lærere på alle niveauer på Marphy’s Playhouse i Chengdu. Programmet udforskede på gulv og i refleksionsfora teatrets forskellige historisk betingede ideer, former og skuespilteknikker – og især  hvordan man kan anvende disse metoder, teknikker og forståelser i uddannelsesmæssig sammenhæng. Både når man underviser i iscenesættelse på teatrets egne præmisser, men også når man vil udvikle selvtillid, kreativitet og samarbejdsevne – for begge dele fordrer udvikling af æstetisk sensibilitet.

I 2020 har vi udvidet samarbejdet med en herboende kinesisk samarbejdspartner. Vi er i gang med at udvikle nye uddannelsesformater, som kan tilgodese de kinesiske ønsker om pædagogisk uddannelse og efteruddannelse inden for drama- og teaterfaglige processer – og æstetiske læreprocesser generelt.

 

Rådgivning og facilitering

I lilleskolernes Sammenslutning findes forskellige faglige videndelingsnetværk, som ’bestyres’ af faglige specialister udefra. I drama-netværket 2020/21 er det Charlotte, der faciliterer den kollegiale udveksling: på gulv og i pædagogiske og didaktiske diskussioner. Dramalærere – der ofte er ’fagligt ensomme’ og autodidakte i deres tilgang til faget – mødes og udforsker i fællesskab forskellige dramafaglige metoder; til brug for levendegørelse af andre fag og til brug for nye ideer til opsætning af forestillinger, som der er stor tradition for at gøre på skolerne. Opgaven er at facilitere videndelingen og at komme med nye faglige input, som vi i fællesskab kan videreudvikle til nye lege, øvelser, teaterkoncepter.

I 2019/20 sad Charlotte i et advisory board til årets Aprilfestival og Horsens Teaterfestivel. Opgaven var at forbinde indholdet på de to festivallers brugerkonferencer. På boardets møder diskuteredes tidens tendenser inden for børne- og ungdomskultur som afsæt for både kunstneriske og formidlende aktiviteter inden for feltet.

 

Har du/I også lyst til et samarbejde, så tøv ikke med at kontakte os ...!

 

 

KONTAKT

Act-Fact Copenhagen

Skodsborg Strandvej 103

2942 Skodsborg

Tel: +45 3023 0800

E-mail: mail@act-fact.dk

"Har du ikke engang som barn holdt en konkylie for øret og hørt...
Hørt dit hjerteblod suse, dine tankers brusen i hjernen, denne bristen af tusind små udslidte tråde i din krops vævninger...
"
Strindberg: Et drømmespil