Om Act-Fact Copenhagen

Act-Fact Copenhagen er dannet i 2017 som et svar på behovet for at uddanne professionelle, der kan agere på nye måder i mellemrummet mellem på den ene side teater-, kunst- og kulturinstitutionerne og på den anden side uddannelsesinstitutionerne og de pædagogiske institutioner. Det er i disse mellemrum, meget af det nye og interessante sker. Det er på tværs, det sker – på tværs af kunstarterne, på tværs af institutionerne, på tværs af uddannelserne ...!

At kunne agere i mellemrummene kræver, at man kan være professionel i begge rum. Man må beherske teater-, kunst- og kulturverdenen og de logikker, der er i spil hér – samtidig skal man være fortrolig med de diskurser, der driver uddannelsesverdenen og den pædagogiske verden.

Act-Fact Copenhagen bygger på mange års praktisk erfaring, udvikling og forskning i mellemrum mellem scenekunst, pædagogik og formidling. Uddannelsen i Teater- og performancepædagogik er en udvikling af Masteruddannelsen i teaterpædagogik fra Universität der Künste Berlin, der fra 2008-2016 var udbudt i Danmark og Sverige.

Den pædagogiske og kunstneriske ledelse i Act-Fact Copenhagen varetages af Charlotte Fogh og Jan Fogt.

Charlotte er cand.pæd. i kunst- og teaterpædagogik, hun har desuden en baggrund som skuespiller i dansk børne- og ungdomsteater samt mange års erfaring som underviser og udvikler inden for drama-, teater-, performance- og kunstpædagogik. Charlotte har bl.a. undervist på Den pædagogiske diplomuddannelse i drama og Masteruddannelsen i teaterpædagogik, Universität der Künste Berlin/Professionshøjskolen Metropol og er en af hovedunderviserne på uddannelsen i  Teater- og Performancepædagogik. Charlotte har stor erfaring med rådgivning og udvikling af særlige, skræddersyede kurser og forløb.

Jan er mag.art. i nordisk litteratur med specialisering i dramaturgi og har desuden en baggrund som instruktør, dramaturg, oversætter og underviser inden for teater- og skuespilteknik. Jan har bl.a. været uddannelsesansvarlig og undervist på Masteruddannelsen i teaterpædagogik, Universität der Künste Berlin/Professionshøjskolen Metropol og er også og er en af hovedunderviserne på uddannelsen i Teater- og Performancepædagogik.

Den administrative og forretningsmæssige ledelse varetages af Søren Hedegaard. Søren har en PD i ledelse og har årelang erfaring som leder inden for uddannelsesområdet.

Undervisere

Som undervisere på uddannelsen i Teater- og Performancepædagogik og de øvrige kurser kan du ud over Act-Facts egne undervisere møde mennesker med særlige kvalifikationer fra det akademiske miljø, teater- og performanceteaterscenen, de professionelle teaterpædagogiske miljøer og vores samarbejdspartnere i øvrigt.

Her nogle eksempler på den række af de teater- og performancekunstnere, koreografer, instruktører, teaterledere og teaterpædagoger, som vi har samarbejdet med:

"Vi gør, hvad der passer os.

Vi giver aldrig op ...!

Resten vil snarest

muligt

blive uddybet."

Act-Fact Copenhagen

Charlotte Fogh

Jan Fogt

Søren Hedegaard

Helena Aviaja Eley, pædagog, master i teaterpædagogik, C:NTACT.

Erik Pold, performer, koreorgraf, teater- og performaneinstruktør.

Haakon Magnusson, scenograf, Master i teaterpædagogik.

Ditte Maria Bjerg, rektor, Teaterhögskolan i Malmö.

Henrik Hartmann, tidligere teaterchef og kunstnerisk leder.

Kasper Ravnhøj, danser, koreograf, kunstnerisk leder ved Mute Comp.

Kirsten Dehlholm, instruktør, kunstnerisk leder, Hotel Pro Forma.

Mette Wolf, teaterdirektør ved Nørrebro Teater.

Sine Sværdborg, teaterpædagogisk producent, Master i teaterpædagogik.

Nanna Bøndergaard Butters, underviser og instuktør på Scene N og Zebu, Master i teaterpædagogik.

Kristian Skjærlund, lektor på Københavns Professionshøjskole, leder af Improvisator, Master i teaterpædagogik.

Pernille Nedergaard Haugesen, performer, kunstnerisk leder af Limfordsteatret / Thy, Master i teaterpædagogik.

Charlotte Østergaard, scenograf, designer og Ph.D-fellow ved Malmö Teaterhögskola.

Jane Bendix, kunstformidler ved ARKEN Museum for Moderne Kunst.

Mette Bendix, teaterleder af Teater Hund & Co.

Birger Bovin, skuespiller, instruktør, kunstnerisk leder og Teater- og Performancepædagog.

Fie Dam Mygind, danser, performer, skuespiller og Teater- og Performancepædagog.

Act-Fact samarbejder med ...

Uddannelsen i Teater- og Performancepædagogik samarbejder med en række institutioner med  kompetencer og interesser inden for kunstnerisk forskning og fornyelse, publikumsudvikling, æstetiske læreprocesser, teaterformidling, kulturskabelse og socialt entreprenørskab:

Act-Fact løser opgaver ude i verden – her et par eksempler ...

 

Eksterne samarbejdsprojekter

I august 2021 deltog vi som udviklingspartnere i kunstmuseet Arkens årligt tilbagevendende tradition: SANDDAGEN, en event hvor mellem 700 og 1000 elever fra kommunen kommer og bygger værker på stranden. Opgaven var at gøre projektet mere performativt, og at det æstetiske arbejde blev mere frit, fabulerende og fordybet. Sammen med en gruppe studerende lavede vi derfor et re-design af dagen, så den blev til Lampefolkets Stranddag. En dag i kreativitetens, livsglædens og fællesskabets navn blev skabt – og projektet fungerede samtidigt som et eksamensprojekt for de studerende.

 

Teater- og dramapædagogiske projekter

Tårnby Bibliotek arrangerer årligt i samarbejde med forskellige foreninger en KULTURBAZAR. Her skabte Charlotte i 2017 et teater-/sprogprojekt med Sprogskolens Ungehold. Forestillingen fremstod som en collage af kropslige, visuelle og verbalsproglige personlige fortællinger om eksistentielle og almenmenneskelige temaer.

 

 

Undervisning

I sommeren 2018 drog Charlotte til Kina for at undervise lærere på alle niveauer på Marphy’s Playhouse i Chengdu. Programmet udforskede på gulv og i refleksionsfora teatrets forskellige historisk betingede ideer, former og skuespilteknikker – og især  hvordan man kan anvende disse metoder, teknikker og forståelser i uddannelsesmæssig sammenhæng. Både når man underviser i iscenesættelse på teatrets egne præmisser, men også når man vil udvikle selvtillid, kreativitet og samarbejdsevne – for begge dele fordrer udvikling af æstetisk sensibilitet.

 

Rådgivning og facilitering

I lilleskolernes Sammenslutning findes forskellige faglige videndelingsnetværk, som ’bestyres’ af faglige specialister udefra. I drama-netværket er det Charlotte, der faciliterer den kollegiale udveksling: på gulv og i pædagogiske og didaktiske diskussioner. Dramalærere – der ofte er ’fagligt ensomme’ og autodidakte i deres tilgang til faget – mødes og udforsker i fællesskab forskellige dramafaglige metoder; til brug for levendegørelse af andre fag og til brug for nye ideer til opsætning af forestillinger, som der er stor tradition for at gøre på skolerne. Opgaven er at facilitere videndelingen og at komme med nye faglige input, som vi i fællesskab kan videreudvikle til nye lege, øvelser, teaterkoncepter.

I 2019/20 sad Charlotte i et advisory board til årets Aprilfestival og Horsens Teaterfestivel. Opgaven var at forbinde indholdet på de to festivallers brugerkonferencer. På boardets møder diskuteredes tidens tendenser inden for børne- og ungdomskultur som afsæt for både kunstneriske og formidlende aktiviteter inden for feltet.

 

Har I også lyst til at samarbejde, så tøv ikke med at kontakte os ...!

 

Skoletjenesten

 

 

KONTAKT

Act-Fact Copenhagen

Skodsborg Strandvej 103

2942 Skodsborg

Tel: +45 3023 0800

E-mail: mail@act-fact.dk

"Har du ikke engang som barn holdt en konkylie for øret og hørt...
Hørt dit hjerteblod suse, dine tankers brusen i hjernen, denne bristen af tusind små udslidte tråde i din krops vævninger...
"
Strindberg: Et drømmespil